Başbakanlık Mevzuat Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Ambalajlı Su Satış Yerleri İle Ambalajlı Su Nakil Araçlarının Tabi Olacağı Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ

T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
Kanunu


Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu


T.C. Sağlık Bakanlığı

Ambalajlı Su Satış Yerleri ile Ambalajlı Su Nakil Araçlarının Tabi Olacağı Usul Ve Esaslar Slayt Gösterimi